encs

Aktuality

K zjišťování možností, schopností a majetkových poměrů povinného v řízení o výživném pro nezletilé děti

18.2.2018

20. 12. 2016 JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 10. 2016 k zjišťování možností, schopností a majetkových poměrů povinného v řízení o výživném pro nezletilé děti Nejvyšší soud ČR, který je povolán sledovat a vyhodnocovat pravomocná rozhodnutí soudů [§ 14 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých […]

Více info →

Odstoupení od smlouvy

21.1.2018

Považovali-li účastníci v nájemní smlouvě za přiměřenou dobu k poskytnutí technicky náročného zařízení do nájmu (včetně správného umístění do prostor žalované spolu s proškolením personálu), tedy ke splnění závazku dobu šesti týdnů, která byla o čtyři týdny zkrácena nedostatkem součinnosti žalované při určení místa instalace, pak sedmidenní dodatečná lhůta poskytnutá žalovanou je dobou příliš krátkou, […]

Více info →

Analýza vymáhání výživného: cestou ke zlepšení jsou mimosoudní dohody

27.6.2017

Počet rodičů, kteří jsou odsouzeni za neplnění vyživovací povinnosti, se zvyšuje. V roce 2015 soudy nepodmíněným trestem odnětí svobody potrestaly 766 osob, v roce 2016 to bylo 886 lidí. „Neplacení výživného je jedním z nejčastějších trestných činů – podle aktuálních statistik ho spáchal každých desátý člověk, který je postaven před soud. Trestem odnětí svobody každoročně […]

Více info →

Daň z nabytí nemovitých věci v roce 2016

1.12.2015

Od 1.1.2016 nastane zásadní změna v úpravě daně z nabytí nemovitých věcí. Podle dosavadní právní úpravy je poplatníkem daně z nabytí nemovitosti v zásadě prodávající, možná je přitom i dohoda o tom, že ji zaplatí kupující. Od roku 2016 však již nebude na výběr.  Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nově nabyvatel  vlastnického práva k nemovitým věcem. Tato […]

Více info →

Lhůta pro projednání dopravního přestupku je od října dvojnásobná

15.11.2015

Dle novely přestupkové zákona č. 200/1990 Sb. účinné od 1.10.2015 nelze obviněného uznat vinným za spáchání přestupku a uložit mu sankci po uplynutí dvou let od jeho spáchání. To je důsledkem novely ust. § 20 dotčeného zákona, kdy dosud stanovená  roční promlčecí lhůta se přeruší zahájením řízení o přestupku a přerušení bude mít za následek běh zcela […]

Více info →

Nejvyšší soud prolomil text občanského zákoníku: sporný paragraf vyložil v rozporu se zákonem

8.1.2015

7.1.2015 Již několikráte diskutované ust. § 441 nového občanského zákoníku předepisovalo pro některé plné moci formu notářského zápisu. Usnesením ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014 se Nejvyšší soud rozhodl přiklonit se k „praktickému řešení“, že i tehdy, je-li plná moc udělována k právnímu jednání, které musí mít formu notářského zápisu, postačí, […]

Více info →

← Starší příspěvky

Naši klienti

Česká Pojišťovna
Generali
Amagro
Cukrářství Viktoria s.r.o.
Ercesa s.r.o.
I.D.C. Praha, a.s.
I.A.F. CHEQUIA s.r.o.
ANTEE s.r.o.
SuReS s.r.o.
EuroNet.CZ, spol. s r.o.