encs

News

Zastavení exekuce z „jiného důvodu“

3.10.2019

Zastavení exekuce z „jiného důvodu“ „Jiným důvodem“ pro zastavení exekuce může být: 1) existence okolností, pro které další provádění výkonu je způsobilé založit kolizi s procesními zásadami (byť mohou mít podklad v právu hmotném), na nichž je výkon rozhodnutí vybudován, 2) výkon rozhodnutí se příčí účelu, který se jím sleduje, totiž zajistit (efektivní) splnění povinnosti […]

Více info →

České soudy by měly prověřit téměř 133 tisíc podezřelých exekucí

21.8.2019

Ministerstvo spravedlnosti identifikovalo, že v současné době může existovat až 133 tisíc nezákonných exekucí. Jedná se o řízení, jejichž rozhodčí doložku je potřeba prověřit. Kompletní tabulku soudy obdržely již v červnu. V září letošního roku se Ministerstvo spravedlnosti opětovně obrátí na všechny okresní soudy, aby sdělily, jakým způsobem v zastavování nezákonně vedených exekucí pokročily a jaké konkrétní problémy […]

Více info →

Začíná platit novela insolvenčního zákona. Co přináší nového?

25.6.2019

S prvním červnovým dnem vstupuje v účinnost novela insolvenčního zákona. Díky ní dosáhne na oddlužení více lidí, nová pravidla mají dlužníky motivovat ke splácení dluhů a preventivně působit na to, aby dluhy a dluhová past v budoucnu vůbec nevznikaly. Podle nových pravidel dlužník splní podmínky oddlužení v případě, že mu během 5 let nebude oddlužení zrušeno a vynaloží veškeré […]

Více info →

Upozornění na povinnost právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019

17.1.2019

Ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021. Zápis skutečného majitele (či změna zápisu) nepodléhá do 31. prosince 2018 soudnímu poplatku. Po uplynutí této doby bude činit poplatek za zapsání údajů o skutečném majiteli 1000 Kč. Odkaz, […]

Více info →

Bezplatná právní pomoc po 1. 7. 2018

17.1.2019

Informace pro žadatele Účinnost nové úpravy: od 1. 7. 2018 Právní úprava: § 18 odst. 2, § 18a až 18d, § 23 odst. 2 až 4, § 55a zákona o advokacii usnesení představenstva č. 3/2018 Věstníku o zajištění bezplatné právní pomoci (upravuje povinnosti advokáta při poskytování právní služby podle § 18a až § 18c) vyhláška […]

Více info →

Poslanci přijali dlouho očekávanou novelu insolvenčního zákona

19.11.2018

Zákonodárci dnes ve třetím čtení schválili novelu insolvenčního zákona, která má za cíl zpřístupnit institut oddlužení širšímu okruhu lidí. Za jeden z důležitých prvků procesu oddlužení považuje Ministerstvo spravedlnosti aktivizaci dlužníka a nápravu jeho nezodpovědného přístupu. Návrh nyní míří do Senátu. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek považuje novelu insolvenčního zákona za velmi důležitý krok v oblasti […]

Více info →

← Starší příspěvky

Our Clients

Česká pojišťovna
Generali
Amagro
Cukrářství Viktoria s.r.o.
Ercesa
I.D.C. Praha, a.s.