encs

O nás

Mgr. Josef Veverka vykonává advokacii samostatně  od 1.4.2003 a Mgr. Helena Kohoutová od 1.1.2004.

Advokátní kancelář od počátku svého působení zajišťuje klientům právní pomoc prakticky ve všech odvětvích práva. Svým klientům nabízíme předně osobní přístup, odbornost a vysokou flexibilitu.

V současnosti naše advokátní kancelář poskytuje rozsáhlou škálou právních služeb, v rozsahu stanoveném v § 1 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) v platném znění, spočívající pak především v:

to vše pak zejména v oborech práva občanského, obchodního a korporátního práva, pojišťovacího práva, správního práva, právních vztahů k nemovitostem, pracovního práva, rodinného práva,  práva směnečného a šekového, soutěžního práva, autorského práva, včetně řešení sporů z těchto vztahů vyplývajících.

Tým advokátní kanceláře tvoří zkušení právníci s odbornými znalostmi se specializací v různých oborech práva.    V současné době je tým advokátní kanceláře tvořen 5 advokáty, 2 advokátními koncipienty, několika kvalifikovanými administrativními pracovníky a v rámci výkonu odborné praxe též studenty právnických fakult.

Advokátní kancelář spolupracuje s kooperující notářskou kanceláří, která provádí pro advokátní kancelář veškeré notářské služby, dále s daňovými poradci, auditory, znalci, exekutory a rovněž s odborníky v oblasti poradenství ekonomického a finančního.

Advokátní kancelář poskytuje veškeré právní služby v jazyce českém, anglickém a dále se specializuje na jazyk španělský. Na poskytování právních služeb klientům a na řešení jejich konkrétních právních případů se podílí tým právníků advokátní kanceláře tak, aby poskytnutí právní služby bylo efektivní, rychlé a plně kompetentní. Klient má vždy možnost kontaktovat některého z týmu právníků, který se podílí na zpracování konkrétního případu tak, aby vždy byla zajištěna vzájemná konkrétní a úplná spolupráce mezi advokátní kanceláří a klientem.

Klienty advokátní kanceláře jsou významné pojišťovny, dále pak domácí i zahraniční obchodní, developerské i jiné společnosti, samosprávné či veřejnoprávní instituce, stejně tak, jako individuální investoři a podnikatelé. Advokátní kancelář spolupracuje s řadou klientů v průběhu etapy jejich obchodního rozvoje a jejich expanze v ČR.

 

Certifikát o pojištění – Mgr. Josef Veverka

Certifikát o pojištění – Mgr. Helena Kohoutová

 

 

 

Our Clients

Česká Pojišťovna
Generali
Amagro
Cukrářství Viktoria s.r.o.
Ercesa s.r.o.
I.D.C. Praha, a.s.
I.A.F. CHEQUIA s.r.o.
ANTEE s.r.o.
SuReS s.r.o.
EuroNet.CZ, spol. s r.o.