encs

Hromadná správa a vymáhání pohledávek

Na základě dlouholeté zkušenosti v oblasti vymáhání pohledávek jsme vybudovali komplexní systém pro správu pohledávek, kterou zajišťujemeve všech jejich fázích, tj. mimosoudní, soudní i exekuční, a to v pevně stanovených časových intervalech dle požadavků klienta tak, aby na sebe všechny fáze bez prodlev plynule navazovaly.

Pro zajištění optimálního řízení správy a vymáhání pohledávek využívámespeciálně pro tyto účely vyvinutý software, jež jsme schopni plně technicky přizpůsobit požadavkům klienta a specifikům vymáhání jím evidovaných pohledávek. Disponujeme systémem zajišťujícím důslednou elektronickou evidenci relevantních údajů ke každé jednotlivé pohledávce a jsme schopni poskytovat pravidelný datový přenos informací klientovielektronickou cestou ve všech fázích vymáhání prostřednictvím zabezpečených serverů (FTPS) či jiným klientem preferovaným způsobem.

Převzetí pohledávky do naší správy zahrnuje mj. i posouzení dobytnosti pohledávky za účelem zvýšení efektivity vymáhání pohledávek. Díky pravidelnému importu dat vedených v insolvenčním rejstříku do našeho informačního systému jsme prakticky ihned informováni o zveřejňovaných informacích týkajících se insolvenčního řízení a schopni tyto účelně využít ve prospěch klienta. 

V průběhu celého procesu vymáhání mají dlužníci klienta možnost obrátit se na nás prostřednictvím call centra, kde je odborně vyškolený personál připraven osvětlit jim právní důvod vzniku pohledávky, navrhnout způsoby řešení splnění dluhu, tj. zejména sjednat splátkový kalendář, dojednat uzavření mimosoudní dohody apod. Ve všech fázích vymáhání je proces dozorován právníky, kteří odpovídají za zcela korektní a zákonný postup při vymáhání pohledávek. Vyžadují-li to okolnosti případu, je samozřejmostí, že pověřený právník jedná s dlužníkem osobně, a to již od okamžiku převzetí pohledávky.

Ve všech fázích vymáhání pohledávky důsledně dbáme o hájení dobrého jména klienta a zachování jeho dobrých obchodních vztahů. Pro zajištění maximální efektivity vymáhání pohledávek pravidelně hodnotíme stav vymáhání, údaje statisticky zpracováváme, přičemž dle zájmu klienta jsme připraveni poskytnout pravidelně zpracované statistiky reflektující procesy a hlediska klientem preferované. 

Our Clients

Česká Pojišťovna
Generali
Amagro
Cukrářství Viktoria s.r.o.
Ercesa s.r.o.
I.D.C. Praha, a.s.
I.A.F. CHEQUIA s.r.o.
ANTEE s.r.o.
SuReS s.r.o.
EuroNet.CZ, spol. s r.o.