encs

Pojišťovací právo

  • regresní a postižné nároky pojišťovny za vyplacená pojistná plnění, zejména pak v oblasti škod           z dopravních nehod krytých povinným ručením, a dále běžných škod dalších
  • smlouvy o obchodním zastoupení a nároky z nich plynoucí
  • náhradu škody na zdraví a pojistná plnění s ní spojená
  • nároky z profesních škod (správců konkursních podstat, advokátů, exekutorů aj.)
  • zastupování v pasivních sporech při uplatnění nároků z pojistného plnění
  • zastupování v pasivních sporech při uplatnění nároků klientů cestovních kanceláří v úpadku na plnou náhradu za nerealizované zájezdy dle zák. č. 159/199 Sb.
  • nároky z dlužného pojistného

Our Clients

Česká Pojišťovna
Generali
Amagro
Cukrářství Viktoria s.r.o.
Ercesa s.r.o.
I.D.C. Praha, a.s.
I.A.F. CHEQUIA s.r.o.
ANTEE s.r.o.
SuReS s.r.o.
EuroNet.CZ, spol. s r.o.