encs

Rodinné právo

  • veškerý právní servis ve věcech rozvodu manželství
  • právní služby a zastupování v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu před i po rozvodu (svěření nezletilého do výchovy, určení výživného, vč. jeho zvýšení či snížení)
  • zastupování v řízení o úpravě styku k nezletilým dětem
  • vypořádání společného jmění manželů
  • smluvní modifikace společného jmění manželů (příprava podkladů k notářským zápisům pro rozšíření či zúžení společného jmění manželů, úpravu správy, příp. též doby vzniku společného jmění manželů)
  • právní pomoc v souvislosti s uplatňováním tzv. statusových práv (určení otcovství, popření otcovství) a s uplatňováním a výkonem práv rodičovských (péče o nezletilé, zastupování nezletilých, správa jmění nezletilých)
  • vyživovací povinnost manžela/rozvedeného manžela

Our Clients

Česká Pojišťovna
Generali
Amagro
Cukrářství Viktoria s.r.o.
Ercesa s.r.o.
I.D.C. Praha, a.s.
I.A.F. CHEQUIA s.r.o.
ANTEE s.r.o.
SuReS s.r.o.
EuroNet.CZ, spol. s r.o.