encs

Mgr. Jan Bělohlávek

spolupracující advokát

Advokát Mgr. Jan Bělohlávek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvoval v letech 2001-2006. V advokacii pracuje od roku 2004 a je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 13239. V advokátní kanceláři VEVERKA – KOHOUTOVÁ působí od roku 2016 jako spolupracující advokát. Během své advokátní praxe získal zkušenosti s poskytování právní pomoci také v anglickém jazyce. Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na:

·        náhradu škody

·        pojišťovací právo

·        právní vztahy k nemovitostem

·        procesní právo a zastupování před soudy

·        závazkové vztahy

·        pracovní právo

·        rodinné právo

·        efektivní správu a vymáhání pohledávek

·        trestní právo

Our Clients

Česká Pojišťovna
Generali
Amagro
Cukrářství Viktoria s.r.o.
Ercesa s.r.o.
I.D.C. Praha, a.s.
I.A.F. CHEQUIA s.r.o.
ANTEE s.r.o.
SuReS s.r.o.
EuroNet.CZ, spol. s r.o.