encs

Mgr. Josef Veverka

partner

Advokát Mgr. Josef Veverka vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kterou absolvoval v letech 1993 – 1998. V advokacii pracuje od roku 1999 a je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 9800. Od roku 2003 působí nejprve jako samostatný advokát, od roku 2006 pak jako partner advokátní kanceláře VEVERKA – KOHOUTOVÁ. Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na:

  • právo obchodních korporací
  • pojišťovací právo
  • náhradu škody
  • právní vztahy k nemovitostem
  • procesní právo a zastupování před soudy
  • závazkové vztahy
  • pracovní právo
  • autorské právo
  • nekalá soutěž

Our Clients

Česká Pojišťovna
Generali
Amagro
Cukrářství Viktoria s.r.o.
Ercesa s.r.o.
I.D.C. Praha, a.s.
I.A.F. CHEQUIA s.r.o.
ANTEE s.r.o.
SuReS s.r.o.
EuroNet.CZ, spol. s r.o.