encs

Mgr. Petr Karhan

spolupracující advokát

Advokát Mgr. Petr Karhan vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v letech 2001-2005. V advokacii pracuje od roku 2005 a je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 12459. V advokátní kanceláři VEVERKA – KOHOUTOVÁ působí od roku 2008 nejdříve jako advokátní koncipient, od roku 2009 pak jako spolupracující advokát. Během své advokátní praxe získal zkušenosti s poskytování právní pomoci také ve španělském jazyce. Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na:

  • právo obchodních korporací
  • pojišťovací právo
  • náhradu škody
  • právní vztahy k nemovitostem
  • procesní právo a zastupování před soudy
  • závazkové vztahy
  • rodinné právo
  • trestní právo

Our Clients

Česká Pojišťovna
Generali
Amagro
Cukrářství Viktoria s.r.o.
Ercesa s.r.o.
I.D.C. Praha, a.s.
I.A.F. CHEQUIA s.r.o.
ANTEE s.r.o.
SuReS s.r.o.
EuroNet.CZ, spol. s r.o.