encs

Mgr. Petra Malaníková

spolupracující advokátka

Spolupracující advokátka Mgr. Petra Malaníková vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kterou absolvovala v letech 2006 – 2011. V advokacii pracuje od roku 2011 a je zapsána v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 16345. V advokátní kanceláři VEVERKA – KOHOUTOVÁ působí od roku 2012. Během své advokátní praxe získala zkušenosti s poskytování právní pomoci také v anglickém jazyce. Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na:

  • závazkové vztahy
  • pojišťovací právo
  • náhradu škody
  • procesní právo a zastupování před soudy
  • pracovní právo
  • rodinné právo
  • trestní právo

Our Clients

Česká Pojišťovna
Generali
Amagro
Cukrářství Viktoria s.r.o.
Ercesa s.r.o.
I.D.C. Praha, a.s.
I.A.F. CHEQUIA s.r.o.
ANTEE s.r.o.
SuReS s.r.o.
EuroNet.CZ, spol. s r.o.